Správa nemovitostí

Správu nemovitostí naše firma vykonává na základě několikaletých osobních zkušeností s touto činností, která je podložena vzájemnou důvěrou s klienty. Rozsah správy se stanovuje po osobní dohodě na základě individuálních požadavků klienta.

Správou rozumíme:

 1. Ekonomická správa
  Kompletní vedení účetnictví (včetně uzávěrky), výpočet a předpis nájemného, zálohy na služby a jejich vyúčtování (elektřina, vodné a stočné, plyn), úpravy nájemného, kontakty s nájemníky, vyřizování stížností a podnětů od nájemníků, sepisování nájemních smluv
   
 2. Provozně-technická správa
  Vedení kompletní technické dokumentace, sledování a zajištění pravidelných revizí, zajištění drobných oprav a úprav, návrhy na opravy a rekonstrukce nemovitostí, vyřizování pojistných událostí
   
 3. Ostatní služby
  Smluvní zajištění běžného úklidu, kominických prací, havarijní služby, odhadu nemovitosti, zajištění stavebního povolení, ohlášení apod., pronájmů bytových a nebytových prostor

Cena:

Stanovuje se individuálně závislosti na rozsahu poskytované služby, pohybuje se v rozmezí 4-9% z příjmu domu, popř. paušálně v rozmezí 200-800 Kč/bytovou jednotku.

Vyhledávání nemovitostíFinareal, v.o.s. V Benátkách 565/3, 14900 Praha 4

WWW stránky dodala společnost ART Data, s.r.o.. Napojeno na Realitní software ESTATIX a Redakční systém REDIX.